อสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้าง

blog-04

ในโลกที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้ก่อเกิดที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ขึ้นมาก ทั้งมีการก่อสร้างใหม่เพื่อขยับขยายแลนด์มาร์ครวมทั้งอาคารบ้านเรือนให้ใหญ่โตรวมทั้งมีการขยายการก่อสร้างไปในสถานที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทำให้ก่อเกิดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมากมาย และมีนักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้นจนทำให้เกิดเป็นค่านิยมในการซื้ออสังหาเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรกันมาก ทำให้หลายคนเริ่มที่จะศึกษาและหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นมีอะไรบ้างเรามีคำตอบมาให้ดังต่อไปนี้คือ

urban-2589645_1280

  1. ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาจเป็นที่ดินโล่งแจ้งหรือที่ดินที่มีพื้นดิน อาจเป็นเกาะ ชายหาด ห้วย หนอง คลอง บึง บ่อ ทะเลสาบ แหล่งดินโคลน ภูเขา หรือน้ำตกก็ได้ ซึ่งถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ามาก และมีผู้คนที่เป็นนักลงทุนสนใจซื้อเก็บไว้เก็งกำไรมากเช่นกัน
  2. ทรัพย์สินที่ติดกับที่ดินซึ่งเป็นสถานที่ที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน บ้านเป็นหลังเดี่ยวหรือบ้านแฝด ทั้งโรงจอดรถ เรือนคนรับใช้ คอนโดมิเนียมซึ่งจะแบ่งเป็นห้องชุด ห้องสตูดิโอ หรืออาจแบ่งเป็นหลายห้องนอน และห้องน้ำ ซึ่งคอนโดมิเนียมสามารถแยกการถือครองกรรมสิทธิ์ออกเป็นห้องรวมถึงการมีกรรมสิทธิ์ร่วมในสถานที่ส่วนกลางอีกด้วย ตึกแถว อาคารพานิช หอพักสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลผู้พักอาศัยเพื่อทำงาน ซึ่งสร้างมาเพื่อให้เช่าบริการทั้งรูปแบบรายเดือนและรายวัน โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ทซึ่งก่อสร้างขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจและพักอาศัย ทาวเฮ้าส์ หรือโรงงานหรือห้างร้านต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจไว้ผลิตสินค้าและเก็บสินค้า
  3. ส่วนประกอบทางธรรมชาติที่ติดมากับที่ดิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นอสังหาทั้งหมด เพราะเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่มากับที่ดินโดยตรง อันได้แก่ ต้นไม้ใบหญ้า ดอกไม้ พืชผลทางการเกษตร ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ กรวด หิน ดิน ทราย หินงอก หินย้อย แร่ธาตุ โลหะ สังกะสีที่อยู่ใต้ดิน เพชร พลอย ทองคำ อัญมณีมีค่าที่ขุดเจอ หรือแม้กระทั่งน้ำมันดิบที่ยูใต้ดินก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบของที่ดินนั้นด้วย
  4. กรรมสิทธิ์ของที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม เช่น สิทธิ์การมีอำนาจในโฉนดที่ดิน สิทธิ์การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ สิทธิ์ในการอยู่อาศัย สิทธิ์ในการทำการเกษตร เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่ต้องถูกต้องและไม่เอาเปรียบคนอื่น ไม่รุกล้ำที่ดินป่าไม้หรืออุทยานแห่งชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติทางบกและทางทะเลจึงจะนับว่าเป็นกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องและนำไปอวดอ้างได้จริง

ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือส่วนประกอบของอสังหาริมทรัพย์ว่ามีอะไรบ้าง ยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกที่ยังไม่ได้พูดถึง แต่ทั้งหมดนี้คือบทความส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงอสังหามากขึ้นว่ามีอะไรบ้าง และนำไปใช้ในการแยกประเภทของทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง