Day: November 30, 2018

อสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้าง

ในโลกที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้ก่อเกิดที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ขึ้นมาก ทั้งมีการก่อสร้างใหม่เพื่อขยับขยายแลนด์มาร์ครวมทั้งอาคารบ้านเรือนให้ใหญ่โตรวมทั้งมีการขยายการก่อสร้างไปในสถานที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทำให้ก่อเกิดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมากมาย และมีนักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้นจนทำให้เกิดเป็นค่านิยมในการซื้ออสังหาเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรกันมาก ทำให้หลายคนเริ่มที่จะศึกษาและหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นมีอะไรบ้างเรามีคำตอบมาให้ดังต่อไปนี้คือ ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาจเป็นที่ดินโล่งแจ้งหรือที่ดินที่มีพื้นดิน อาจเป็นเกาะ ชายหาด ห้วย หนอง คลอง บึง บ่อ ทะเลสาบ แหล่งดินโคลน ภูเขา หรือน้ำตกก็ได้

Continue reading